White Birch Plywood

  • BỀ MẶT: Birch Plywood
  • ĐỘ DÀY: 12mm/15mm/18mm
  • MÀU SẮC: White
  • NGUYÊN LIỆU: Plywood
  • KÍCH THƯỚC: 1200mmx2400mm