WHITE BIRCH PLYWOOD

  • Thickness (Độ dày): 5.2mm/ 6mm/09mm/12mm/15mm/18mm/21mm/24 mm
  • Thickness tolerance (Dung sai độ dày): ±0.5 mm
  • Dimension (Kích thước): 1220×2440 mm/ 1232×2452 mm/ 1220×1830 mm
  • Width & length tolerance (Dung sai chiều dài rộng): ± 1mm
+84 946 869 948 Xem bản đồ